VÝUČBA

Výučba plávania prebieha 2 x týždenne 1 hodinu v prípravných, základných a zdokonaľovacích etapách, ktoré sú náväzné na športovú prípravu plavcov.

Vaše dieťa bude zaradené do plaveckej školy na základe záväznej prihlášky a dohodnutom termíne.

Príchod detí na plaváreň je 15 min. pred začiatkom výcviku.

Doporučujeme, aby cenné veci deti na plaváreň nenosili, za ich prípadnú stratu plavecká škola nezodpovedá.

V príde neabsolvovania výcvikových hodín z dôvodu choroby, alebo iných okolností si ich môže dieťa nahradiť s inou skupinou čo najskôr vo vopred dohodnutom termíne, pričom poplatok sa nemení (je paušálny) a musí byť uhradený. Vymeškané hodiny sa neodpočítavajú z poplatku.

Na plávanie potrebujete: plavky, plaveckú čiapku, osušku, (plavecké okuliare).

Poplatok za plavecký kurz: 300 eur / polrok.

ROZVR HODÍN:

PONDELOK
15:00 – 16:00 tréning plavcov, výučba plávania + zdokonaľovanie
16:00 – 17:00 výučba plávania, + zdokonaľovanie
17:00 – 18:00 výučba plávania, + zdokonaľovanie

UTOROK
15:00 – 16:00 tréning plavcov
16:00 – 17:00 výučba plávania, + zdokonaľovanie, tréning

STREDA
15:00 – 16:00 tréning plavcov, výučba plávania + zdokonaľovanie
16:00 – 17:00 výučba plávania, + zdokonaľovanie
17:00 – 18:00 výučba plávania, + zdokonaľovanie

ŠTVRTOK
15:00 – 16:00 tréning plavcov
16:00 – 17:00 výučba plávania, + zdokonaľovanie, tréning

PIATOK
15:00 – 16:00 tréning plavcov, výučba, + zdokonaľ.
16:00 – 17:00 tréning plavcov, výučba, + zdokonaľ.
17:00 – 18:00 výučba plávania, + zdokonaľovanie

NEDEĽA
08:00 – 09:00 tréning plavcov

Výučba v malom (detskom) bazéne:
PONDELOK – STREDA 16:00 – 17:00, 17:00 – 18:00, 18:00 – 19:00
UTOROK – ŠTVRTOK – PIATOK 15:00 – 16:00

Materské školy:
PONDELOK – STREDA 13:00 – 14:00
UTOROK – PIATOK 13:00 – 14:00

Výučba a kondičné plávanie dospelých:
PONDELOK 19:00 – 20:00

Ranné tréningy:
PONDELOK, UTOROK, STREDA, ŠTVRTOK, PIATOK 06:00 – 07:30 len registrovaní plavci ŠK AQUASPORT LEVICE

Kondičné tréningy:
PONDELOK 18:00 – 19:00 štadión, v zimnom období telocvičňa (pre registrovaných členov ŠK AQUASPORT LEVICE)

Relax centrum TLMAČE
UTOROK a ŠTVRTOK 17:45 – 18:45 výučba plávania + zdokonaľovanie