DENNÝ ŠPORTOVÝ TÁBOR

AQUASPORT škola a klub plávania organizuje denný športový tábor. Tábor vedie kvalifikovaný tréner plávania Bc. Mário Ivan s reprezentantkou Slovenska v plávaní, členkou ŠK AQUASPORT Levice a viacnásobnou majsterkou Slovenska v plávaní Timeou Kovácsovou.

Program: pohybové hry, atletická príprava, plávanie, vychádzky spojené s hrami, spoločenské hry.

V cene je zahrnuté: denné športové aktivity, prenájom športovísk, pitný režim a obed.

cena: 160,- EUR / dieťa

čas: 08:00 – 16:00 h.

vekové ohraničenie detí: 6 – 8 rokov
termín: 15.07. – 19.07.2024
Platbu je potrebné uhradiť najneskôr do 10.06.2024 na č. účtu: SK12 0200 0000 0013 0114 0853 (do poznámky uviesť: TÁBOR – „meno dieťaťa“)

vekové ohraničenie detí: 9 – 12 rokov
termín: 29.07. – 02.08.2024
Platbu je potrebné uhradiť najneskôr do 24.06.2024 na č. účtu: SK12 0200 0000 0013 0114 0853 (do poznámky uviesť: TÁBOR – „meno dieťaťa“)

Informácie: Mgr. Tibor Lacko – 0905 351 668 / aquasport.levice@gmail.com

PRIHLÁŠKA NA TÁBOR