PRIHLÁŠKA PRE ŠK. ROK 2023/24

Vaše dieťa bude zaradené do plaveckej školy na základe záväznej prihlášky a dohodnutom termíne. Prihlásiť sa môžete telefonicky alebo cez elektronický formulár nižšie. Poplatok (školné za polrok) je možné uhradiť v plnej výške v jednej splátke alebo v dvoch splátkach po 150 eur: za I. školský polrok (september až január) 1. splátka najneskôr do 20.09.2023, 2. splátka najneskôr do 15.11.2023, za II. školský polrok (február až jún) 1. splátka najneskôr do 20.01.2024, 2. splátka najneskôr do 15.04.2024 bankovým prevodom, IBAN: SK12 0200 0000 0013 0114 0853 alebo v hotovosti. Do poznámky prijímateľa prosím uveďte meno dieťaťa.

Poplatok za polrok: 300 €