PRIHLÁŠKA PRE ŠK. ROK 2024/25

Vaše dieťa bude zaradené do plaveckej školy na základe záväznej prihlášky a dohodnutom termíne. Prihlásiť sa môžete telefonicky alebo cez elektronický formulár nižšie. Poplatok (školné za polrok) je možné uhradiť v plnej výške v jednej splátke alebo v dvoch splátkach po 150 eur: za I. školský polrok (september až január) 1. splátka najneskôr do 20.09.2024, 2. splátka najneskôr do 15.11.2024, za II. školský polrok (február až jún) 1. splátka najneskôr do 20.01.2025, 2. splátka najneskôr do 15.04.2025 bankovým prevodom, IBAN: SK10 0200 0000 0013 6328 9856 alebo v hotovosti. Do poznámky prijímateľa prosím uveďte meno dieťaťa.

Poplatok za polrok: 300 €