O KLUBE

V októbri 1999 – rok po vzniku plaveckej školy – bol založený aj Športový klub AQUASPORT LEVICE. Jeho hlavným športovým zameraním je plávanie a doplnkovým triatlon, duatlon, akvatlon. Prevažnú časť registrovaných členov klubu tvoria deti a mládež. ŠK AQUASPORT LEVICE je členom Slovenskej plaveckej federácie a Slovenskej triatlonovej únie. Zaregistrovaný je od 25.10.1999 na Ministerstve vnútra SR. Plavci ŠK Aquasport Levice sa každoročne zúčastňujú domácich, zahraničných a medzinárodných súťaží, vrátane majstrovstiev Slovenska všetkých vekových kategórií, na ktorých dosahujú popredné medailové umiestnenia. Sú víťazmi niekoľkých plaveckých pohárových súťaží družstiev. Klub vo svojej histórii a aj v súčasnosti má niekoľko majstrov Slovenska a pretekárov, ktorí sú zaradení do reprezentačného družstva Slovenska a boli účastníkmi MS, ME, MSJ, MEJ, EYOF. Klub každoročne organizuje plavecké preteky v krytej plavárni v Leviciach.

KLUBOVÉ REKORDY

STARÁ WEBSTRÁNKA