O ŠKOLE

Vážení rodičia!

Máte záujem, aby sa Vaše deti naučili plávať, aby sa zdokonalili v plávaní, naučili všetky plavecké spôsoby alebo aby z nich boli aktívni plavci?

Radi ich privítame medzi nami.

Plavecká škola AQUASPORT vznikla v roku 1998 a je v činnosti v krytej plavárni v Leviciach po celý rok denne od 15:00 do 18:00. Škola zabezpečuje komplexnú výučbu plávania detí všetkých vekových skupín, t. j. detí predškolského veku od 3 do 6 rokov, detí školského veku a mládeže od 6 do 18 rokov a dospelých podľa stupňa plaveckej zdatnosti v

  • prípravnom (neplavci)
  • základnom
  • zdokonaľovacom kurze plávania
  • až po športové, výkonnostné plávanie

s možnosťou zaradenia a výberom do plaveckého alebo triatlonového klubu – ŠK AQUASPORT LEVICE. Výučba je prispôsobená veku, plaveckej zdatnosti a pohybovým schopnostiam detí a mládeže.

Výučba plávania prebieha 2x týždenne 1 hodinu v prípravných a zdokonaľovacích etapách, ktoré sú náväzné na športovú prípravu plavcov.

Plavecké kurzy a tréningy vedie diplomovaný tréner Mgr. Tibor Lacko s kvalifikovanými trénermi plávania s dlhoročnou odbornou praxov.

TRÉNERI:

Mgr. Tibor Lacko
majiteľ a hlavný tréner, absolvent FTVŠ UK Bratislava, kvalifikovaný tréner plávania a triatlonu V. stupňa

Mgr. Peter Spišák
kvalifikovaný tréner plávania

Ing. Tibor Lacko ml.
kvalifikovaný tréner plávania

Bc. Mário Ivan
kvalifikovaný tréner plávania

Mgr. Kristína Hegedüsová
kvalifikovaná trénerka plávania

Zuzana Senešiová
kvalifikovaná trénerka plávania

Matej Grman
tréner plávania

Timea Kovácsová
trénerka plávania

Šimon Peter Suchánsky
tréner plávania

Matej Olejár
kvalifikovaný kondičný tréner