OZNAM

Počas jarných prázdnin od 20. do 24. februára 2023 neplávame.

Ďakujeme.

Informácie a prihlášky do plaveckej školy: Mgr. Tibor Lacko, tel. č.: 0905 351 668

NOVINKY

Ďakujeme Mestu LEVICE za podporu a rozvoj nášho Športového klubu AQUASPORT LEVICE, ako aj za poskytnutie športovísk za účelom tréningovej prípravy a dotáciami z rozpočtu Mesta Levice pre mládež aj dospelých.