OZNAMY

Platbu za II. školský polrok (február až jún) je potrebné uhradiť najneskôr do 15.04.2023 bankovým prevodom,

IBAN: SK12 0200 0000 0013 0114 0853 alebo v hotovosti. Do poznámky prijímateľa prosím uveďte meno dieťaťa.

Ďakujeme.

Informácie a prihlášky do plaveckej školy: Mgr. Tibor Lacko, tel. č.: 0905 351 668

NOVINKY

Ďakujeme Mestu LEVICE za podporu a rozvoj nášho Športového klubu AQUASPORT LEVICE, ako aj za poskytnutie športovísk za účelom tréningovej prípravy a dotáciami z rozpočtu Mesta Levice pre mládež aj dospelých.