OZNAMY

KURZY PLÁVANIA A PLAVECKÉ TRÉNINGY V NOVOM ŠKOLSKOM ROKU ZAČALI 12. SEPTEMBRA 2022. OTVÁRAME AJ NOVÉ KURZY PLÁVANIA PRE DETI PREDŠKOLSKÉHO VEKU OD 3 – DO 6 ROKOV A PRE DETI A MLÁDEŽ OD 6 – DO 18 ROKOV.

OTVÁRAME AJ KONDIČNÉ PLÁVANIE PRE DOSPELÝCH.

KURZY PLÁVANIA UŽ POKRAČUJÚ AJ V RELAX CENTRE V TLMAČOCH OD 20.09.2022.

Informácie a prihlášky do plaveckej školy: Mgr. Tibor Lacko, tel. č.: 0905 351 668

PLÁVAME AJ POČAS LETNÝCH PRÁZDNIN (JÚL, AUGUST) KAŽDÚ STREDU A PIATOK OD 08:00 DO 10:00. (ORGANIZUJEME AJ LETNÉ SKUPINOVÉ PLÁVANIE DETÍ)

NOVINKY

Ďakujeme Mestu LEVICE za podporu a rozvoj nášho Športového klubu AQUASPORT LEVICE, ako aj za poskytnutie športovísk za účelom tréningovej prípravy a dotáciami z rozpočtu Mesta Levice pre mládež aj dospelých.