OZNAM

PLATBU ZA VÝUČBU PLÁVANIA ZA MESIACE APRÍL, MÁJ A JÚN 2022 VO VÝŠKE 180,- EUR JE POTREBNÉ UHRADIŤ DO 31.03.2022

OD MARCA 2022 OTVÁRAME AJ NOVÉ KURZY PLÁVANIA

Informácie: Mgr. Tibor Lacko, tel. č.: 0905 351 668

NOVINKY

Ďakujeme Mestu LEVICE za podporu a rozvoj nášho Športového klubu AQUASPORT LEVICE, ako aj za poskytnutie športovísk za účelom tréningovej prípravy a dotáciami z rozpočtu Mesta Levice pre mládež aj dospelých.