VEĽKÁ CENA MESTA NOVÉ ZÁMKY

So ziskom 24 medailí (7 – 11 – 6) sa v sobotu 19. marca 2022 vrátilo 6 našich plavcov (Dominika Lecká, Natália Macáková, Natália Lacková, Olívia Buryová, Timur Gajdoš a Marian Mjartan) z Veľkej ceny mesta Nové Zámky.

Za účasti 19-tich klubov zo Slovenska sa naši plavci prezentovali výbornými výsledkami.

GRATULUJEME!

PREHĽAD VÝSLEDKOV