VEĽKÁ CENA MESTA NOVÉ ZÁMKY

Úspešný debut – Matteo Brambilla si vyplával 2x zlato na svojich prvých pretekoch.

Marian Mjartan získal 1x zlato, 1x striebro a 3x bronz.

GRATULUJEME!

PREHĽAD VÝSLEDKOV