TRÉNERI

Mgr. Tibor Lacko
majiteľ a hlavný tréner, absolvent FTVŠ UK Bratislava, kvalifikovaný tréner plávania a triatlonu V. stupňa

Mgr. Peter Spišák
absolvent PF UKF Nitra, kvalifikovaný tréner plávania

Matej Olejár
Študent PF UKF Nitra, kvalifikovaný tréner plávania

Bc. Tibor Lacko ml.
kvalifikovaný tréner plávania

Bc. Mário Ivan
kvalifikovaný tréner plávania