ŠPORTOVCI ROKA MESTA LEVICE

Mesto Levice aj tento rok ocenilo výsledky najlepších športovcov mesta Levice za uplynulý rok. Komisia športu Mestského zastupiteľstva v Leviciach vybrala na základe návrhov levických športových klubov najúspešnejších športovcov za rok 2022, ktorí dosiahli vynikajúce umiestnenia a športovými úspechmi zviditeľnili naše mesto doma aj v zahraničí.

Ocenenia za úspechy v roku 2022 získali z nášho klubu v kategórii Športovec roka – jednotlivci: Dominika Lecká a Timur Gajdoš.

SRDEČNE GRATULUJEME!