OTVÁRA SA PLAVÁREŇ

Od pondelka 24.01.2022 pokračujeme v plaveckých kurzoch a tréningoch v tých istých časoch a skupinách ako sme plávali na jeseň 2021.

Detský bazén:
pondelok, streda – 16:00, 17:00, 18:00
utorok, štvrtok, piatok – 15:00

Plavecký bazén:
pondelok, streda – 16:00, 17:00
utorok, štvrtok, piatok – 16:00

Podmienky:
deti do 12 rokov a dva mesiace bez obmedzenia,
ostatní:
režim OTP (stačí aj negatívny AG školský samotest)

Ďakujeme za pochopenie.

Informácie: Mgr. Tibor Lacko, tel. č.: 0905 351 668