OZNAMY

Od februára 2024 otvárame aj nové kurzy plávania.

POČAS JARNÝCH PRÁZDNIN 4. – 8. MARCA 2024 NEPLÁVAME.

Informácie a prihlášky do plaveckej školy: Mgr. Tibor Lacko, tel. č.: 0905 351 668, aquasport.levice@gmail.com

NOVINKY

Ďakujeme Mestu LEVICE za podporu a rozvoj nášho Športového klubu AQUASPORT LEVICE, ako aj za poskytnutie športovísk za účelom tréningovej prípravy a dotáciami z rozpočtu Mesta Levice pre mládež aj dospelých.