MESTSKÝ ŠPORTOVÝ POUKAZ

Požiadajte o finančný príspevok na športovú aktivitu Vašich detí a využite registráciu na mestský športový poukaz, ktorý môžete využiť pre všetky deti a mládež navštevujúce školu a klub AQUASPORT v Leviciach. Hodnota finančného príspevku môže byť až do výšky 100 eur / dieťa.

Podmienky: deti musia mať trvalý pobyt v meste alebo mestskej časti Levice a navštevovali školu a klub plávania AQUASPORT v školskom roku 2023/2024.

REGISTRÁCIA JE MOŽNÁ LEN DO 7.7.2024 do 23:45.

Link na registráciu: https://forms.office.com/e/B4ej2kJfFa