M-SR V DIAĽKOVOM PLÁVANÍ

Timur Gajdoš, 5 km – 3. miesto v kategórii starších žiakov.

GRATULUJEME!

PREHĽAD VÝSLEDKOV